Addict I

100 Roids

Chatterbox I

100 Roids

Friendship I

100 Roids
Influencer I

Influencer I

100 Roids
Influencer II

Influencer II

200 Roids

Chatterbox II

200 Roids

Chatterbox III

300 Roids

MT Pioneer III

300 Roids